Son MAC mini

Son Mac mini pick store Balan, đủ bill mua hàng.

Thỏi mini nhưng bằng 2/3 thỏi fullsize nên dùng được lâu lắm ạ.

Có sẵn 3 màu :

  • Ruby woo: Đỏ Ruby

  • Lady danger: Đỏ cam

  • Chilly

Giá: 290.000đ